TRANSPORT ZIARNA

PODNOŚNIKI KUBEŁKOWE

Przenośniki tego rodzaju wykorzystywane są zarówno w gospodarstwach rolnych jak również w dużych zakładach przemysłowych. Zadaniem przenośników kubełkowych jest transport wszelkiego rodzaju ziarna w płaszczyźnie pionowej. Napełnianie przenośników może odbywać się w sposób ręczny jak i automatyczny.

 

  • wydajność od 10 do 400 t/h
  • pionowy transport ziarna, wysokość max.35
  • konstrukcja modułowa rur max.3 m
  • wyposażony sprzęgło jednokierunkowe
  • możliwość wyposażenia w rozdzielacz obrotowy max. 10 punktów zasypu.