Mieszalniki do pasz sypkich i zboża

Mieszalnik pasz ZUPTOR to najlepszy sposób mieszania składników paszowych, dla uzyskania jednorodnej mieszanki paszowej. W ofercie posiadamy mieszalniki pasz do zastosowań w małych gospodarstwach rolnych, jak również zaawansowane mieszalniki, wykorzystywane w profesjonalnych zakładach zajmujących się produkcją pasz.

 

Mieszalniki naszej produkcji cechuje doskonałe mieszanie materiałów sypkich w bardzo krótkim czasie. Oferta naszej firmy to również szeroka gama wyposażenia dodatkowego do mieszalników poziomych i pionowych.

Mieszalniki pasz pionowe


Pionowa komora mieszania, najlepiej sprawdza się podczas przygotowywania mieszanki pasz sypkich, objętościowych tj. siano czy kiszonka. Mieszanie odbywa się na skutek przesuwania zawartości z góry w dół komory mieszania.

Mieszalniki pasz pionowe


Pozioma komora mieszania, ładowana od góry. Materiał przesuwany jest poziomo wewnątrz komory. Mieszalniki poziome najczęściej stosowane są do pasz treściwych i koncentratów.

Mieszalniki pasz nietypowe


Mieszalniki o specjalnym przeznaczeniu, wykorzystywane głównie w przemyśle. Dopasowane do uzyskania konkretnych funkcjonalności. Mieszalniki różnić mogą się zarówno budową jak i rodzajem materiałów konstrukcyjnych.

Mieszalniki pasz w hodowli zwierząt

Uzyskanie wysokiej jakości mieszanki paszowej ma ogromne znaczenie w procesie hodowli zwierząt. Zapewnia ona odpowiednio zbilansowaną dietę zwierząt, a tym samym ich poprawny rozwój i reprodukcję.

  • Mieszalniki pasz w hodowli bydła: wykorzystywane do mieszania zbóż, kiszonki, siana i innych dodatków.
  • Mieszalniki pasz w hodowli trzody chlewnej: wykorzystywane do mieszania śruty, kukurydzy oraz witamin.
  • Mieszalniki pasz w hodowli drobiu: wykorzystywane do mieszania składników, takich jak pszenica, śruta, kukurydza i minerały.
  • Mieszalniki pasz w hodowli koni, owiec i kóz: wykorzystywane do mieszania siana, zboża i suplementów.

Wybór odpowiedniego mieszalnika?

Mieszalniki pasz dobierać należy przy uwzględnieniu kilku, najważniejszych czynników, tj. wielkość gospodarstwa, rodzaj mieszanki czy częstotliwość karmienia.

 

  • Wielkość mieszalnika pasz: związana jest przede wszystkim z ilością zwierząt w gospodarstwie oraz częstotliwością karmienia.
  • Funkcjonalność: liczba łopatek mieszających, możliwość dostosowania prędkości mieszania, dodatkowe funkcje takie jak rozdrabnianie, przesiewanie czy podawanie wody.
  • Jakość wykonania: trwały mieszalnik, wykonany z wysokiej jakości materiałów to gwarancja największego zwrotu z poczynionej inwestycji.
  • Czas mieszania: należy upewnić się czy czas uzyskania jednolitej mieszanki w danym urządzeniu, odpowiada potrzebom pracy gospodarstwa lub przedsiębiorstwa.
  • Obsługa i konserwacja: prostota elementów sterujących oraz łatwy dostęp do elementów celem czyszczenia i konserwacji to istotne kwestie z punktu widzenia codziennego użytkowania mieszalnika.
  • Wsparcie producenta: zakres serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, dostępność części zamiennych oraz poziom obsługi klienta to zdecydowanie czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed wyborem konkretnego urządzenia.