Znajdź dystrybutora w najbliższej okolicy

INSTALACJA ODPYLENIA

Instalacje odpylenia znajdują zastosowanie w liniach nasiennych oraz magazynowania zbóż, gdzie pyły i zanieczyszczenia powstają w dużej ilości i stwarzają niebezpieczeństwo a nawet mogą grozić wybuchem. Instalacja pomaga utrzymać zdrowie pracowników, poprawia jakość powietrza w otoczeniu oraz zapobiega awariom maszyn i urządzeń.

W skład instalacji odpylenia wchodzą cyklony, wentylatory oraz filtry.
Wydajność instalacji ustalana jest według indywidualnych wymagań klienta.

INSTALACJA ODPYLENIA

Instalacje odpylania

Zasada działania

Proces rozpoczyna się od zbierania pyłów i innych zanieczyszczeń z powietrza w miejscu, w którym powstają. Zbierane zanieczyszczenia są prowadzone do systemu wlotowego instalacji odpylania.

Wloty powietrza są rozmieszczone w miejscach, w których są generowane zanieczyszczenia. W instalacji odpylania zanieczyszczenia przechodzą przez cyklon lub filtry powietrza, które usuwają pyły z powietrza, pozostawiając je na swojej powierzchni lub w specjalnych workach. Po przejściu przez cyklon lub filtry zanieczyszczenia zostają usunięte z powietrza, a oczyszczone powietrze jest wyprowadzane na zewnątrz lub może być ponownie wtłaczane do pomieszczeń, w zależności od potrzeb.

Pyły i zanieczyszczenia zgromadzone na filtrach lub w workach muszą być regularnie usuwane. Może to odbywać się przy pomocy automatycznych urządzeń do wydmuchiwania lub ręcznie, w zależności od rodzaju instalacji odpylania.

pl_PL