Właściwe przechowywanie i przygotowanie paszy dla zwierząt ma ogromne znaczenie i bezpośrednio przekłada się jej wartość odżywczą. Warto zapoznać się z najważniejszymi zasadami dotyczącymi magazynowania paszy.


W artykule:


Rodzaje pasz dla zwierząt

Chcąc mówić o magazynowaniu paszy dla zwierząt, warto podkreślić jakie są rodzaje pasz. Podziału pasz dokonać można biorąc pod uwagę kilka kwestii.

 

Miejsce powstawania pasz

 • Pasze przemysłowe – są wytwarzane przez profesjonalne firmy, które zajmują się przemysłem
 • Pasze gospodarskie – są wytwarzane przez samego hodowcę to np. zielonki, kiszonki, siano, słoma, zboża pastewne itd.

 

Koncentracja energii

 • Pasze treściwe – mieszanki przemysłowe, czyli np. ziarna, mączki zwierzęce, charakteryzują się one tym, że 1 kg ma wartość energetyczną, która przekracza 0,7 jednostki,
 • Pasze objętościowe suche – pasze gospodarskie jak np. siano, słoma itd. 1 kg ma wartość energetyczną mniejszą niż 0,7,
 • Pasze objętościowe soczyste – to także pasze gospodarcze takie jak np. kiszonki, trawy pastwiskowe, okopowe czy strączkowe.

 

Niekiedy spotkać można podział pasz ze względu na zawartość białka, witamin czy węglowodanów. Wśród bardziej specjalistycznych produktów wymienia się pasze dietetyczne, mlekopędne, tuczące itd.


Silosy paszowe ZUPTOR

silosy paszowe zuptor

Silosy do przechowywania wszelkiego rodzaju pasz z lejem stożkowym.

 

Silosy paszowe ZUPTOR to solidna konstrukcja oraz wysoka wytrzymałość na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Od ponad 25 lat oferujemy sprawdzone rozwiązania.

 

Zapraszamy do zapoznania się z produktem: Silosy paszowe

 

 

 

 


Ewidencja pasz w gospodarstwie

Każdy hodowca zwierząt powinien prowadzić specjalną ewidencję pasz przechowywanych w gospodarstwie. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, ewidencja pasz powinna obejmować takie informacje jak:

 

 • nazwa paszy
 • pochodzenie produktu
 • ilość
 • przeznaczenie
 • gatunek i grupa wiekowa zwierząt, które otrzymają paszę
 • data zakupu paszy
 • uwagi dodatkowe

 

Regularne prowadzenie ewidencji to bardzo ważna kwestia. Każdy hodowca powinien pamiętać, żeby wpisać w tabelę informacje na temat każdej nowej paszy, która pojawi się w gospodarstwie.

 

Wymogi prawne i najważniejsze przepisy dotyczące magazynowania pasz

 

Bardzo ważną kwestią dotyczącą magazynowania pasz jest przestrzeganie norm zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. dotyczącego wymagań higieny pasz.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem należy pamiętać, że:

 

 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasz ponoszą producenci
 • bezpieczeństwo dotyczące produkcji pasz powinno być zapewnione na całej długości produkcji
 • pasze importowane powinny osiągać standardy jakości przynajmniej takie jak pasze lokalne
 • do produkcji pasz pierwotnych powinno się przestrzegać zasad HACCP, aby zachować najwyższy poziom higieny pasz
 • bezpieczeństwo pasz jest zależne od bardzo wielu czynników, przepisy określają tylko minimalne wymagania

 

Warto zapoznać się z całym dokumentem i poznać jego najważniejsze założenia.

 

Najważniejsze kwestie dotyczące magazynowania pasz

 

Wszelkie zgromadzone w gospodarstwie pasze muszą być w odpowiedni sposób przechowywane. Najczęściej składuje się je w specjalnej paszarni. Im więcej zwierząt w hodowli, tym jest większa konieczność odpowiedniego wyposażenia miejsc do przechowywania pokarmu.

 

Należy przestrzegać wszelkich zasad, dbać o to aby parametry techniczne poszczególnych urządzeń były właściwe. Dzięki temu pasza przez dłuższy czas będzie utrzymana w dobrym stanie i dostarczy zwierzętom potrzebnych substancji odżywczych.

 

Mieszanki paszy można też przechowywać w silosach, które mają swoje miejsce na zewnątrz paszarni lub we wnętrzu. Magazyny powinny zapewniać odpowiednią wilgoć, a także temperaturę oraz skuteczną ochronę przed światłem. Miejsca te powinny być też dobrze wentylowane.

 

Poprawa jakości pasz

Wykorzystując różne metody można skutecznie podnieść jakość paszy. Jednym z rozwiązań jest zwilżanie. Zabieg ten przeciwdziała pyleniu pasz sypkich co zwiększa bezpieczeństwo zwierząt, a także obsługi. Kolejną metodą jest kondycjonowanie, czyli obróbka mieszanki przed granulowaniem i ekstruzją.

 

Jakość pasz zwiększa też granulowanie – ułatwia ono aplikowanie paszy zwierzętom.

 

Mówiąc o polepszeniu jakości pasz nie można też zapomnieć o mikronizacji, czyli naświetlaniu podczerwieniom, aby przyspieszyć wzrost ciśnienia i temperatury, co pozwala na uzyskanie większej strawności.

 

Celem poprawy jakości, paszę można również tonizować parą wodną pod ciśnieniem. Proces ten pozwala na zniszczenie wielu szkodliwych związków.

 

Do innych metod należy ekstruzja, polegająca na wytłaczaniu materiału sypkiego pod większym ciśnieniem, a także w wyższej temperaturze. Bardzo podobnym zabiegiem jest ekspondowanie. Jest to bardzo szybkie zwiększanie objętości poszczególnych cząsteczek.