silosy

INSTALACJA ODPYLENIA

W skład instalacji odpylenia wchodzą cyklony, wentylatory oraz filtry.
Wydajność instalacji wg. indywidualnych wymagań klienta.