magazynowanie zbóż

Żniwa zakończone zebraniem plonów to nie koniec wyzwań, jakie czekają na rolnika. Jednym z ważniejszych procesów technologicznych jest również magazynowanie zbóż. To, jakie warunki przechowywania zapewnimy ziarnom, wpływa na ich wysoką jakość oraz przydatność konsumpcyjną i paszową.


Magazynowanie zbóż: najważniejsze wymagania

W czasie magazynowania zboża należy przede wszystkim dążyć do ograniczenia poziomu zmian biologicznych, jakie zachodzą w ziarnach. Chodzi przede wszystkim o zahamowanie procesów życiowych, takich jak oddychanie, związane z przemianą materii w ziarnie. Procesy te uzależnione są od wilgotności oraz temperatury, w jakiej przechowywane jest ziarno.


Zobacz: Silosy zbożowe | Silosy Paszowe | Silosy z włókna szklanego | Silosy tkaninowe


Przekroczenie zalecanych norm dotyczących tych dwóch podstawowych parametrów może skutkować rozwojem drobnoustrojów, bakterii i pleśni, a to z kolei prowadzi do obniżenia wartości użytkowej ziarna, a nawet rozwoju szkodliwych mykotoksyn.


Ziarno musi być więc przechowywane w warunkach spełniających odpowiednie wymogi techniczne i technologiczne. Należy na bieżąco monitorować poziom temperatury oraz wilgotności.


Sposoby przechowywania ziarna

Ziarno najczęściej przechowywane jest w silosach. Oferowane przez naszą firmę silosy zbożowe dostępne są w różnych pojemnościach – od 30 do 150 ton. Dno silosu stanowi lej stożkowy, który zapewnia bardzo sprawny rozładunek ziarna za pomocą siły grawitacji.

 

Wykonane są z podwójnego płaszcza blachy ocynkowanej,  dodatkowo zewnątrz pokrytą powłoką chroniącą przed niekorzystnym oddziaływaniem wody i wilgoci. Warto, aby silos był także dodatkowo zabezpieczony warstwą termoizolacyjną. Dzięki temu zostaje wyeliminowany problem skraplania się wody.

 

Silosy powinny mieć zamontowany system wentylacji, który zapewni aktywne przewietrzanie surowca w trakcie przechowywania. Wtłaczane powietrze wentylatorem przechodzi przez całą warstwę i opuszcza silos wywietrznikami w dachu.  Mogą występować samodzielnie lub jako człon linii technologicznej, nie wymagają obudowy ani zadaszenia.


Możemy także zainwestować w rozwiązania które stale kontrolują temperaturę, utrzymują odpowiednia wilgotność, zapewniają nagrzewanie silosu oraz jego wietrzenie, wszystkim tym musi zarządzać sprawny system, intuicyjny i prosty w obsłudze. Zagwarantuje on chociażby to, ze nie dojdzie do rozpoczęcia gnicia ziarna lub procesu fermentacji.

 
W celu uzyskania jak najlepszych efektów magazynowania należy uwzględnić różne czynniki wpływające na ten proces m.in. ilość ziarna, długość czasu składowania, cel magazynowania, przestrzeganie zasad i warunków przechowywania jak również wszelkiego rodzaju koszty związane z magazynowaniem. Aby ograniczyć straty podczas takiego magazynowania należy uprzednio ziarno poddać  procesowi czyszczenia, suszenia i aktywnego wietrzenia.