nadmuch

SYSTEM WENTYLACJI

  • polega na przetłoczeniu przez warstwę ziaren powietrza
  • konstrukcja oraz parametry wentylatora dostodowane są do współpracy z silosami
  • zabieg prowadzony w odpowiednich warunkach atmosferycznych powoduje schłodzenie oraz dosuszenie ziarna składowanego w silosach