mieszalnik pasz czerwony

Mieszalnik jest ważnym elementem każdej paszarni, w której przygotowuje się paszę dla zwierząt hodowlanych. Odpowiedni dobór tego urządzenia, dostosowany do potrzeb w gospodarstwie, ma przede wszystkim ułatwić pracę hodowcy i zminimalizować koszty produkcyjne. Mieszalniki są stosowane nie tylko w firmach hodowlanych działających na dużą skalę, ale decydują się na nie również małe gospodarstwa, produkujące paszę tylko na własny użytek.

Mieszalniki pasz – pionowe czy poziome?

Zadaniem każdego mieszalnika jest odpowiednie wymieszanie wszystkich składników, które wchodzą w skład mieszanki paszowej. Może on pracować jako samodzielne urządzenie lub w połączeniu z innymi stanowić część linii technologicznej. Miernikiem jakości pracy każdego mieszalnika jest jednorodność otrzymanej mieszanki paszowej.

Jednym z podziałów mieszalników, które są dostępne na rynku, jest usytuowanie w nich mieszadła i te mieszalniki dzieli się na pionowe oraz poziome.

 

Mieszalniki pasz pionowe

Mieszalniki pionowe to najbardziej popularna grupa mieszalników. Elementem mieszającym jest tutaj ślimak zamontowany pionowo w specjalnej rurze osłonowej, który w procesie mieszania podaje paszę z dołu do góry.

 

Pomiędzy rurą osłonową, a ścianą mieszalnika mieszana pasza opada w dół i ponownie trafia ślimakiem do góry. Po takim wielokrotnym procesie mieszania otrzymuje się gotowy produkt. Składniki rozdrabniane wchodzące w skład mieszanki mogą być podawane pneumatycznie przez rozdrabniacz ssąco-tłoczący lub przenośnikiem ślimakowym połączonym z rozdrabniaczem zasypowym.

 

Składniki nieśrutowane podaje się koszem zasypowym, znajdującym się bezpośrednio przy mieszalniku lub przez kosz zasypowy na podajniku ślimakowym. Czas mieszania uzależniony jest od ładowności mieszalnika i wynosi od kilku do kilkunastu minut. Wyładunek paszy odbywa się wysypem (rękawem) zamontowanym w ścianie mieszalnika.

 

Gotowa pasza może być workowana, podawana do silosów lub zbiorników paszowych lub transportowana na wóz paszowy. Zaletą mieszalników pionowych jest ich prosta obsługa oraz niska cena.

 

Mieszalniki pasz poziome

Mieszalniki poziome dedykowane są tym, którym zależy na uzyskaniu wysokiej jakości mieszanki paszowej. Załadunek poszczególnych składników odbywa się najczęściej ze zbiornika buforowego znajdującego się nad mieszalnikiem lub przy pomocy przenośników ślimakowych.

 

Wewnętrzny układ mieszający stanowi mieszadło wstęgowe, które całkowicie wypełnia komorę mieszalnika. Dzięki temu w procesie mieszania uzyskuje się wysoki stopień homogenności mieszanki. Wyładunek z mieszalnika może odbywać się przenośnikiem ślimakowym, podajnikiem taśmowym lub redlerem. Dużym atutem mieszalników poziomych, obok wysokiej jakości uzyskiwanej mieszanki, jest krótki czas mieszania oraz szybki wyładunek gotowej paszy.

 

Mieszalniki poziome są stosowane najczęściej w rozbudowanych liniach mieszalniczych; idealnie sprawdzają się w układach zautomatyzowanych, tam, gdzie poszukiwana jest duża wydajność i dokładność wymieszania gotowej paszy.