Bezpieczna praca z wykorzystaniem silosów to niezwykle istotny element, bez względu na rozmiar gospodarstwa.

Niestety liczba ofiar i wypadków do jakich dochodzi podczas prac rolniczych, pomimo tendencji spadkowej wciąż pozostaje na wysokiem poziomie.

Każdego roku około 16 tyś. wypadków klasyfikowanych jest jako wypadki przy pracy rolniczej.

Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych kwestii bezpieczeństwa podczas pracy z wykorzystaniem silosów.

  1. Wiedza i szkolenie – niezwykle istotny element, zarówno w dużych gospodarstwach komercyjnych jak i gospodarstwach prywatnych. Należy mieć pewność, iż wszystkie osoby pracujące w pobliżu silosów zbożowych lub paszowych zostały dokładnie zapoznane i rozumieją zasady pracy podczas magazynowania ziarna oraz najważniejsze zasady bezpieczeństwa.
  2. Planowanie – przed rozpoczęciem prac należy opracować jasny plan ratunkowy w razie wystąpienia wypadku. Plan stanowić powinien część szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla wszystkich osób, które pracować będą w gospodarstwie.
  3. Drabiny wewnętrzne – drabiny wewnątrz silosów to wyjście awaryjne. Ich stan techniczny ma zatem kolosalne znaczenie z perspektywy bezpieczeństwa pracy. Należy regularnie sprawdzać stan techniczny drabin i na bierząco usuwać ewentualne usterki lub uszkodzenia.
  4. Ochrona dróg oddechowych – podczas pracy wewnątrz silosa należy nosić maskę przeciwpyłową, celem ochrony dróg oddechowych. Warto pamiętać, że zboża i ziarna przechowywane w silosach bardzo pylą.
  5. Zapobieganie osunięciom – przed umieszczeniem ziarna w silosie należy dobrze rozbić ziarno. Duża ilość zlepionego ziarna może zapaść się na osobę, próbującą je usunąć. Zlepione ziarno to również ogromne ryzyko zapadnięcia się i pochłonięcia osoby wchodzącej do silosa.
  6. Uprząż bezpieczeństwa – uprząż bezpieczeństwa zamocowana do liny ratunkowej, w razie osunięcia się ziarna to kluczowy element akcji ratunkowej. Zastosowanie tego typu systemu pozwoli ograniczyć odległość na jaką osunąć może się pracownik w silosie.
  7. Odpowiednia obsługa sprzętu – podczas pracy sprzętu rozładunkowego silosa, pracownicy powinni zachować odpowiednią odległość.
  8. Zachowanie wewnątrz silosu – jeżeli ziarno zacznie się osuwać, należy trzymać się blisko krawędzi zbiornika i możliwie najszybciej przedostać się do drabiny silosu. Jeżeli dostęp do drabiny jest niemożliwy, należy konsekwentnie trzymać się blisko ściany zewnętrznej do momentu zatrzymania ruchu ziarna.
  9. Praca zespołowa – każde wejście do silosu oznaczać powinno pracę zespołową 2 lub 3 osób. Tylko w ten sposób możliwe jest zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy. Warto pamiętać, aby pracownik będący wewnątrz silosu pozostawał pod ciągłą obserwacją osoby z zewnątrz. Praca w gospodarstwie to bardzo często duży hałas maszyn, ewentualny wypadek w tych warunkach może nie zostać zauważony w porę.
  10. Świadomość kiedy i jak wezwać pomoc – próba ratunku osoby, która utknęła w silosie nigdy nie powinna odbywać się w sposób samodzielny. W razie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej należy jak najszybciej zaalarmować pozostałe osoby pracujące w gospodarstwie oraz wezwać pomoc pod numerem alarmowym 112.

Silosy paszowe ZUPTOR

Silosy do przechowywania wszelkiego rodzaju pasz z lejem stożkowym.

Silosy paszowe ZUPTOR to solidna konstrukcja oraz wysoka wytrzymałość na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Od ponad 25 lat oferujemy sprawdzone rozwiązania.

Zapraszamy do zapoznania się z produktem: Silosy paszowe