mieszalnia pasz

MIESZALNIKI PIONOWE Z KOSZEM
NA PODAJNIKU ŚLIMAKOWYM

Mieszalniki pasz z koszem na podajniku ślimakowym  przeznaczone są do przygotowania suchych pasz sypkich dla różnych grup zwierząt hodowlanych. Każdy mieszalnik może współpracować zarówno z rozdrabniaczem ssąco-tłoczącym, jak i grawitacyjnym (zasypowym).

 • układ filtracyjny samooczyszczający (maksymalnie eliminuje zapylenie)
 • system dwóch noży przeciwdziałający zawieszaniu się paszy
 • krótki czas mieszania – od 7 minut
 • krótki czas podawania składników przez kosz zasypowy (300 kg/min)
 • szybki wyładunek paszy (1 ton/3 min)
 • zasuwa opróżniająca w dnie mieszalnika
 • natłuszczanie do 5%
 • możliwość natłuszczania paszy (opcja dodatkowa)
 • gniazdo 230V do podłączenia wagi
 • dwa wysypy: główny (z podwójnym zamknięciem) i awaryjny
 • dowolność układu – klient sam decyduje o rozmieszczeniu wlotu, silnika, wysypu głównego